276°
Posted 20 hours ago

haiku do "The Waning Moon" (English, Russian and Lithuanian Edition)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

cherita terbalik continues to capture the imagination of poets and there are again fine examples in this edition. Haiku yra vienas sėkmingiausių ir svarbiausių tradicinės japonų poezijos žanrų. Haiku šiuo metu yra 17 skiemenų eilių forma susidedanti iš trijų metrinių dalių iš 5, 7, 5 skiemenų. Nuo pirmųjų dienų buvo maišatis tarp trijų artimų terminų– Haiku, Hokku ir Haikai. Hokku reiškia „pradinės eilės“ ir buvo pradinė ilgesnio eilėraščio, vadinamo haika, dalis. Kadangi hokku primesdavo toną likusiam eilėraščiui, užėmė svarbią padėtį haikai poezijoje ir buvo įprasta kurti hokku be po jo esančių eilių. Japonų kalboje daiktavardžiai neturi skirtingų daugiskaitos ir vienaskaitos formų, tad anglų kalboje (lietuvių kalboje panašiai) „haiku“ nusako vienaskaitą ir daugiskaitą.

I have enjoyed the challenge of selecting and collating for this special anniversary edition of the cherita, and hope that you will find this book of timeless cherita worthy of a campfire gathering and the sharing of meaningful stories. Haiku ( jap. 俳句) – prozinės poezijos stilius. Tai unikali Japonijos poezijos forma, XIX a. Masaoka Šiki pataisytas hokku ( jap. 発句), pradinės eilės iš dviejų dalių eilėraščio haikai no renga.Senryu yra panaši poezijos forma, pabrėžianti humorą ir žmonių silpnybes vietoj metų laikų ir todėl neturinti kigo ar kiredži. Tradicinis hokku modelis dažniausiai 5, 7, 5 on. Japonų kalbos žodis „on“ reiškia „garsas“ ir atitinka morą, fonetinį junginį, panašų, bet neidentišką kitų kalbų skiemeniui. Kartais vartojami žodžiai ondži (garso simbolis) ir modži ( raidės simbolis). Haiku turi specialų metų laikų žodį ( kigo), nurodantį, kokiu metų laiku vyksta veiksmas regoje ar užuomina į realų pasaulį. Kitas haiku kūrėjas– Buson Josa ( 1716– 1783m.), japonų tapytojas ir lyrikas pateikė ne filosofiją, o rafinuotus gamtos peizažus, gerokai idealizuotus, nei realybėje būna. Jo trieiliuose vyrauja aprašymai, o ne vidiniai išgyvenimai. Ypač gražius lingvistinius derinius perėmė ir modernieji haiku autoriai. Kiti autoriai: Issa ( 1763– 1827m.), Shiki Masaoka, haiku termino „sumanytojas“, ( 1867– 1902m.), Kyoshi Takahama ( 1874– 1959m.), Ippekiro Nakatsuka ( 1887– 1946m.). XX a. pradžioje, Japonijai pradėjus intensyviai bendrauti su pasauliu, japonų literatūra neišvengė svetimų tautų įtakos, ir haiku plačiai pasklido už Japonijos ribų. Pastaruoju metu tokiuose renginiuose pamėgo lankytis ir jaunas ir jau „panešiotas“ jaunimas, neišskiriant nei vyrų nei merginų. Laisvas liberalus žodis iš anekdotų meistro lūpų skamba natūraliai, taikliai, nevulgariai ir be abejo juokingai. Artūras šiuo atveju anekdotus pagardina stand up‘ais , o Raimundas savo audringo gyvenimo istorijomis. Geriausių Lietuvos komikų A.Orlausko ir R Šilansko patyrimas, meistriškumas ir profesionalumas akivaizdus ir visi jau seniai tuo įsitikino. Humoro magistrai parengė naują programą ir ji pastoviai atnaujinama ir tobulinama, juk anekdotų žanras platus ir neaprėpiamas, o galimybės panaudoti „aštrų“ žodelį dar platesnis, juolab visi seniai įsitikino, kad meistriškai improvizuoti abu artistai tikrai moka.

Silpnų nervų žiūrovams, dievobaimingiems ir sovietinio mąstymo cenzoriams įėjimas kenkia sveikatai. Visi kiti neabejotinai praleis nestandartiškai gerą laiką. the word healers has been edited to be experienced two ways. It can be read as a storybook and as an anthology of individual poems. I have selected and collated Cherita from various earlier editions of the cherita to create a new story to cover the timeless themes of Life, Love, Loss and Renewal. Eighty seven poets from UK, USA, Singapore, Lithuania, Poland, Trinidad, India, Australia, Philippines, Sri Lanka, Canada, Ireland, Italy, Ukraine, Romania, Kingdom of Bhutan, New Zealand and Portugal share with us again their 91 heartfelt stories. Japonų hokku ir haiku spausdinama viena vertikalia eilute, nors ranka rašytoje formoje gali būti neribojamas eilučių skaičius. XX a. ketvirtame dešimtmetyje įsivyravo laisva eilėdara, poezija pasuko simbolizmo, siurrealizmo, kitų moderniųjų srovių kryptimi. Autoriai ne tik japonai, bet ir amerikiečiai, anglai; daug vertimų į įvairias kalbas, tame tarpe, ir lietuvių.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment